De LTA Trainers

Trainers naar functie 

Kidstennis

Clauwers Birgit-Corstjens Sofie-Geukens Christine-Vanbockrijck Carole-Vercauteren Lien-Delen Jef-Robijns Lukas-Wintraecken Gilles-Von Bose Naomi-Chaltin Minne-Corstjens Louise-Verstraten Hannah-Goyens Femke-Welters Cedric

 

 

 

 

 

Trainers

Boesten Paul-Clauwers Luc-Devries Tom-Devries Robert-Gerards Jean Paul-Geukens Christine-Goijens Philippe-Habraken Els-Hechtermans Bart-Ignoul Rob-Milants Paul
Muermans Jos-Raedschelders Die-Rosiers Serge-L
indmans Wout-Clauwers Dirk-Hendriks Gijs-Jaeken Sam-Vereecken Justine-Vereecken Laura

   

Conditietrainer

     

Hoofdtrainers - organisatie

Kidstennis wit, blauw en rood
/ kidstoer zomer en winter:
Geukens Christine
0476/351444

kidstennis.lta@gmail.com 

Kidstennis oranje en groen: Goijens Philippe 0479/501922 philippe@tennis-lta.be
Jeugd recreatie: Goijens Philippe 0479/501922 philippe@tennis-lta.be
Jeugd competitie:
Clauwers Luc
0497/394439 luc@tennis-lta.be
Jeugd doorgedreven competitie: Goijens Philippe 0479/501922 philippe@tennis-lta.be
Volwassenen, stages volwassenen: Die Raedschelders 0475/330620 die.raedschelders@gmail.com
Start 2 Tennis: Die Raedschelders 0475/330620 die.raedschelders@gmail.com
Kidsstage, stages jeugd
recrea <14j, taalstage: 
 
Clauwers Luc 0497/394439 luc@tennis-lta.be

Conditietraining

 Devries Robert-Clauwers Luc

 

 

 

 
Tennis en studie: Goijens Philippe 0479/501922 philippe@tennis-lta.be
VTV - clubtesten: Geukens Christine 0476/351444

kidstennis.lta@gmail.com

Medisch verantwoordelijke: Dr. Corstjens Vik 089/568541 enkel via praktijk
Financieel: Clauwers Luc 0497/394439 luc@tennis-lta.be
Stichter LTA: Devries Robert  0498/571761  robertdevries1945@hotmail.com
Verantwoordelijke
dagelijkse leiding:
Goijens Philippe 0479/501922 philippe@tennis-lta.be
Eindverantwoordelijke: Devries Tom 0479/394887 tom@tennis-lta.be