Indoor hal A

 

Openingsuren hal:

Zie hopepage Centercourt.

Er kan een binnenbaan gereserveerd worden via winterabonnement of via losse baanhuur na opladen van saldo. 

 

WINTERABONNEMENT

Winterabonnement : van maandag 11/09/2023 tot en met zondag 07/04/2024

Er is geen wintercontractentennis van 24 december 2023 tot en met 1 januari 2024 en op 6 januari 2024  (owv jaarlijks kersttornooi)).

Info : Tom Purnot  +32 476 24 52 02   wabo@tennismaaseik.be

Tarieven en bezetting terreinen hal A (Hal 1 tem Hal 4): Voor een volledig overzicht, klik hier

 • als er 'Bezet' staat wil dit zeggen dat er een winterabonnement vastligt op dat uur.
 • als er 'Verhuurd' staat wil dit zeggen dat de baan op dat moment verhuurd is maar er geen vast winterabonnement loopt op dat uur.
 • de 'vrije uren' kunnen los gehuurd worden of zijn nog beschikbaar om als winterabonnement te huren.

Algemene voorwaarden; zie hier beneden.

Betaling winterabonnementen:

TIM cvba
Nagelmackers: 132-4810420-37
IBAN: BE35 1324 8104 2037
BIC-code: BNAGBEBB
BTW-nummer: BE 0472.074.749
 

LOSSE BAANVERHUUR

Hoe reserveer ik een binnenbaan bij TC Maaseik (Hal 1,2,3,4)?

 Surf naar volgende website en volg de instructies:

 WWW.MIJNTERREIN.BE      

 Klik op “TENNISTERREIN”.

 AL LID VAN EEN CLUB?

 Log in met je lidnummer of email en wachtwoord.

 Klik op “Reserveer een terrein” bij TC MAASEIK.

 Klik op een vrij veld.

 Als je al een saldo hebt kan je direct reserveren anders moet je eerst een saldo opladen

 door te klikken op “Saldo opladen”.

 Tarief leden TCM: 12,50€ per uur per plein. Te betalen via saldo. Als je 125€ oplaadt krijg je een tegoed van 137,50€.

 Tarief niet-leden TCM: 17,00€ per uur per plein. Te betalen via saldo. Als je 170€ oplaadt krijg je een tegoed van 187,00€.

 NOG GEEN LID VAN EEN CLUB?

 Maak een account aan als niet-lid of maak je lid van TC Maaseik.

 Volg de procedure zoals hierboven.

Voor meer info, bel Sportcafé Centercourt +32 89 56 61 53

 

Algemene voorwaarden winterabonnement :

 • Het winterabonnement 2023-2024 : van maandag 11/09/2023 tot en met zondag 07/04/2024.
  Gedurende de kerst- en nieuwjaarsperiode: van 24 december 2023 t/m 1 januari 2024 en op 6 januari 2024 is de tennishal evenwel niet toegankelijk voor abonnementen omwille van feestdagen en Kersttornooi.
 • Abonnementsovereenkomsten worden enkel gesloten met één persoon, de betaling dient eveneens door deze persoon te geschieden.
 • Abonnementen zijn er in principe enkel voor recreatief tennissen. Trainingen en lessen kunnen onder af te spreken voorwaarden doorgaan.
 • Wanneer clubs of trainers wensen te reserveren verzoeken we hen contact op te nemen met de cvba TIM, teneinde samen na te gaan welke de mogelijkheden zijn. Er mogen niet meer dan 4 spelers op één baan staan, de eventuele trainer uitgezonderd.
 • Reserveringen kunnen gebeuren voor periodes van één uur of anderhalf uur.
 • U ontvangt na het verzenden van uw reservatieaanvraag in juni een factuur. Het daarop vermelde vermelde bedrag dient u binnen de 30 dagen na de datum van de factuur te voldoen. Indien u binnen deze periode niet betaald hebt, staat het de cvba TIM vrij de baan op gestelde dag en uur verder te verhuren.
 • Indien zou blijken dat er geen baan vrij is op het door u gevraagde tijdstip wordt u gecontacteerd door het bestuur. Slagen we er samen niet in een dag en uur vast te leggen, dan hebt geen enkele verplichting jegens de cvba TIM.
 • Indien u de factuur tijdig betaald heeft, is de baan definitief gereserveerd. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt door de exploitatiecommissie van de cvba TIM een besluit genomen, tegen welk besluit geen verzet mogelijk is.
 • Tenzij opgezegd voor 1 mei worden de abonnementen automatisch verlengd voor de periode van een jaar.
 • De vloer in de hal is het best bespeelbaar met gewone outdoor tennisschoenen. Deze dienen echter wel zeer proper te zijn en mogen geen gravel, grondresten of vuil bevatten.
  Men dient zich te gedragen als een goede huisvader en de instructies van de daartoe bevoegde personen op te volgen. De infrastructuur dient met die zorg gebruikt te worden waarvoor ze gemaakt is, alsof het uw eigendom zou zijn.
  De gebruikers dienen zich sportief te gedragen en zoals het goede tennisspelers past, verdraagzaam en hoffelijk te zijn tegenover andere gebruikers.
  Ook de eigen kleding en uitrusting dienen verzorgd en conform de regels te zijn.