Individueel inschrijvingsformulier IC 2019

INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER INTERCLUB 2019

In te vullen door hij of zij die geen vast lid is van een bestaande interclub ploeg maar wenst deel te nemen aan de interclub 2019,
hetzij als reservespeler voor bestaande groepen, hetzij als vast lid van een eventueel nieuw op te richten interclub ploeg.
Eveneens bedoeld voor leden die als reservespeler willen deelnemen bij een andere ploeg dan die waar ze zich voor opgegeven hebben als vaste speler of speelster.

Dit formulier in te vullen, uiterlijk 07 januari 2019